شر ایط و قوانین استفاده از پنل ویژه نمایندگان بیمه در سامانه کاربیل:

ماده 1– تعاریف و اصطلاحات

اصطلاحاتی که در این قوانین به کار رفته است دارای معانی مشروح زیر است:

1-1- شرکت: شرکت کیان افق هیربد با شماره ثبت 553412 که نسبت به ارائه خدمات حوزه خودرو در سامانه کاربیل اقدام می نماید.

1-2- سامانه کاربیل: سامانه‌ای تحت وب با مالکیت شرکت که به عنوان پلتفرم بازاریابی برخط خرید و تمدید بیمه‌نامه خودرو می باشد.

1-3- پنل ویژه نمایندگان بیمه: پنلی تحت وب متعلق به شرکت که به منظور صدور بیمه، حق استفاده موقت از آن برابر با این سند به نمایندگان بیمه اعطا می‌گردد.

1-4- نمایندگان بیمه: شخصیت‌های حقیقی و یا حقوقی وابسته به شرکتهای بیمه که از طریق اینترنت به پنل ویژه نمایندگان بیمه متصل و اطلاعات کاربری خود را به صورت صحیح و منطبق با واقعیت در فرم ثبت نام درج کرده و نسبت به همکاری با شرکت در خصوص صدور بیمه‌نامه خودرو برابر با سند حاضر اقدام می‌نمایند.

1-5- حساب کاربری: حسابی است که برای نمایندگان بیمه پس از ثبت نام برای همکاری با شرکت ایجاد می‌گردد.

1-6- کارمزد: مبلغی که در ازای صدور بیمه تعلق خواهد گرفت. به دو صورت کارمزد بازاریابی و کارمزد صدور می باشد.

1-7- بیمه گذاران: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به منظور دریافت خدمات مربوط به خرید و یا تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث و بیمه‌نامه بدنه خودرو به شرکت مراجعه می نمایند.

1-8- اطلاعات محرمانه: اطلاعات بیمه گذاران، اطلاعات سامانه کاربیل، اطلاعاتی که توسط نمایندگان بیمه حین ثبت نام در اختیار سامانه کاربیل قرار می‌گیرد از جمله اطلاعات محرمانه می باشد.

کلیه اصول و رویه‏‌های شرکت منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران، قانون تجارت الکترونیک و قانون حمایت از حقوق مصرف کننده است و نمایندگان بیمه نیز موظف به رعایت قوانین مربوطه می‌باشند. هرگونه به روزرسانی احتمالی قوانین مندرج در ذیل، در همین صفحه منتشر می‌شود و استفاده از سایت به معنی پذیرش آخرین نسخه‌ی قوانین موجود می‌باشد.

ماده 2- حساب کاربری

2-1- نمایندگان بیمه با ثبت‌نام در سامانه کاربیل و همچنین با هر بار استفاده از پنل کاربری می‌پذیرند که قوانین و مقررات جاری سامانه کاربیل را به صورت کامل مطالعه کرده و با اطلاع کامل، شرایط و معانی آن را پذیرفته‌اند. این قوانین و مقررات ممکن است در طول زمان تغییر کنند، بنابراین استفادۀ مستمر نمایندگان بیمه از پنل کاربری به معنی پذیرش هرگونه تغییر در قوانین و مقررات آن است.

2-2- برای استفاده از پنل ویژه نمایندگان بیمه لازم است که هر نماینده بیمه یک حساب کاربری ایجاد نماید. برای ایجاد حساب کاربری می‌بایست مشخصات درخواستی حین ثبت نام تکمیل نماید.

2-3- نماینده بیمه می‌پذیرد اطلاعات خواسته شده را به صورت صحیح و به‌ روز در پنل کاربری وارد کند و مسئول عدم صحت اطلاعات اعلام شده شخص نماینده بیمه می‌باشد. در صورت اثبات خلاف این موضوع، شرکت ضمن غیر فعال نمودن حساب کاربری مجاز به پیگیری قضایی و قانونی نزد مراجع ذیصلاح می‌باشد.

2-4- نماینده بیمه متعهد می‌گردد که صرفا با مشخصات و شماره همراه متعلق به خود نسبت به ثبت نام در پنل ویژه نمایندگان بیمه اقدام نماید. در غیر این صورت در برابر شخص ذینفع صاحب مشخصات و شماره تماس تماما مسئول بوده و شرکت به محض آگاهی از این موضوع نسبت به لغو عضویت نماینده بیمه مذکور اقدام خواهد نمود.

2-5- هر نماینده با توجه به مدارک هویتی تنها می‌تواند یک حساب کاربری داشته باشد. در صورتی که شرکت اطلاع یابد که به نام یک شخص حقیقی و یا حقوقی حساب‌های کاربری متعدد وجود دارد، شرکت مجاز خواهد بود نسبت به غیرفعال نمودن حساب‌های کاربری اضافی اقدام نماید.

2-6- مسئولیت همۀ فعالیت‌هایی که از طریق حساب کاربری انجام می‌شود به عهدۀ نماینده بیمه مربوطه می‌باشد.

2-7- مسئولیت حفظ امنیت اطلاعات حساب کاربری از جمله نام کاربری و رمز عبور به عهدۀ نماینده بیمه آن حساب است.

2-8- ممکن است بنا به مورد و حسب صلاحدید و تشخیص شرکت، از نماینده بیمه درخواست اطلاعات تکمیلی، ارائه مدارک و یا اصلاح اطلاعات موجود گردد. در این صورت کاربر مورد درخواست، متعهد به ارائه اطلاعات و یا اصلاح اطلاعات درخواستی در مدت اعلام و درخواست شده از سوی شرکت خواهد بود. در غیر این صورت شرکت می‌تواند حساب کاربری وی را مسدود نماید.

2-9- اطلاعات و مشخصات وارد شده توسط نمایندگان بیمه در حساب کاربری جزو اطلاعات محرمانه محسوب شده و شرکت موظف به حفظ این اطلاعات می‌باشد.

2-10- مدت زمان همکاری و اعتبار حساب کاربری محدودیتی نداشته مگر در صورت تحقق هر یک از این موارد: 1) اعلام و ابلاغ قطع همکاری توسط طرفین 2) غیر فعال کردن حساب کاربری توسط شرکت

ماده 3- تعهدات نمایندگان بیمه

3-1- نمایندگان بیمه می‌پذیرند که شرکت ممکن است از ارسال پیامک، ایمیل، پیام‌رسانهای مختلف و یا Push Notification به عنوان راه ارتباطی با آنها استفاده نماید. نمایندگان بیمه می‌توانند درخواست کنند که ارسال این پیام‌ها قطع شود، اما با انصراف از دریافت این پیام‌ها مشکلات احتمالی در استفاده از خدمات سامانه کاربیل را می‌پذیرند و ممکن است اطلاعات مقتضی را به موقع دریافت ننمایند.

3-2- مسئولیت تامین اینترنت و سخت‌افزار لازم و هم‌چنین پرداخت هزینه‌های مربوط به آن‌ها برای استفاده از حساب کاربری به عهدۀ نمایندگان بیمه است.

3-3- هرگونه اقدامی از سوی نمایندگان بیمه که منجر به ورود خسارت به شهرت، اعتبار و دارایی‌های شرکت شود تخلف محسوب شده و شرکت این حق را برای خود محفوظ می‌داند که حساب کاربر متخلف را مسدود کند و در صورت نیاز اقدامات قانونی لازم را علیه متخلف به‌عمل آورد و خسارت و حقوق قانونی خود را مطالبه کند.

3-4- نمایندگان بیمه متعهد می گردند کلیه اطلاعات مربوط به بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان را که در ارتباط با صدور بیمه کسب می نماید محرمانه تلقی نموده و از افشای آن خودداری نماید و در صورت عدم رعایت محرمانگی این اطلاعات، شرکت در وهله اول حساب کاربری نماینده بیمه را مسدود نموده و در ادامه ، حق رجوع به مراجع قضایی جهت احقاق حق خود و بیمه گذاران را دارد.

3-5- نمایندگان بیمه به هیچ وجه و تحت هیچ عنوانی حق ندارد این سند و یا اجرای آن را جزئاً و یا کلاً به دیگری واگذار نمایند و در صورت واگذاری باید از عهده کلیه خسارات اعم از به تسبیب یا به مباشرت برآیند و حساب کاربری نمایندگان بیمه فورا از طرف شرکت مسدود خواهد شد.

3-6- نمایندگان بیمه تعهد می‌نمایند از امتیاز همکاری که شرکت در اختیار وی قرار می‌دهد صرفاً در جهت اجرای وظایف صدور بیمه استفاده نمایند. در صورت سواستفاده از این امتیاز هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.

3-7- سامانه کاربیل به عنوان بازاریاب برخط مسیر ارتباطی نمایندگان بیمه با بیمه‌گذاران می‌باشد. نمایندگان بیمه نیز متعهد می‌گردند در صورت نیاز ارتباط با بیمه‌گذاران را صرفا از طریق سامانه کاربیل برقرار نمایند.

3-8- ساعات کاری نمایندگان بیمه توسط ایشان در زمان ثبت نام اخذ می‌گردد. نمایندگان بیمه متعهد به رعایت ساعات اعلامی خود می باشند.

3-9- نمایندگان بیمه متعهد می‌گردند حداکثر ظرف 2 ساعت از دریافت درخواست بیمه در حساب کاربری خود، نسبت به صدور بیمه‌نامه اقدام نمایند. در صورتیکه نمایندگان بیمه در ساعت مقرر نسبت به صدور بیمه اقدام ننماید شرکت می تواند درخواست صدور را به نماینده دیگری ارجاع دهد و نماینده پیشین حق هیچ گونه اعتراضی نخواهد داشت.

3-10- نمایندگان بیمه متعهد می‌گردند که کلیه‌ی بیمه‌نامه‌ها را بر اساس مشخصات و اطلاعات نمایش داده شده در حساب کاربری خود صادر نمایند. بدیهی است مسئولیت‌های صدور بیمه‌نامه مغایر با اطلاعات مشخص شده بر عهده نماینده مذکور می‌باشد.

3-11- اطلاعات محرمانه بدون قید تحدید، شامل کلیه اطلاعات بیمه‌گذاران، اطلاعات تجاری یا علمی، اطلاعات مربوط به ساختار و روال‌های کاری، اسرار تجاری، فرآیندها و هر نوع داده می‌باشد که در طول مدت و رابطه طرفین در اختیار نمایندگان بیمه قرار داده می‌شود و بر این اساس نمایندگان بیمه متعهد می‌گردند، در طول مدت روابط میان طرفین و پس از آن اطلاعات فوق را به هر دلیلی برای هیچ شخص ثالثی افشا ننمایند.

ماده 4- تعهدات شرکت

4-1- شرکت متعهد می‌شود به محض اطلاع، نسبت به رفع عیوب و خرابی‌های احتمالی پنل ویژه نمایندگان اقدام نماید.

4-2- شرکت متعهد می‌شود کلیه آموزش‌های لازم در صورت صلاحدید به منظور استفاده نمایندگان بیمه از پنل را به رایگان انجام دهد.

4-3- شرکت متعهد می‌گردد مبلغ بیمه نامه‌های درخواست شده را بر اساس توافقات و پس از درخواست تسویه به صورت پایا بانکی به حساب نمایندگان بیمه واریز نماید.

تبصره1) در صورتیکه نمایندگان بیمه حساب نزد بانک پاسارگاد داشته باشند، درخواست تسویه به صورت آنی انجام می پذیرد.

ماده 5- پرداخت

5-1- تعرفه صدور بیمه مطابق با تعرفه‌های مشخص شرکتهای بیمه تعیین و توسط سامانه کاربیل از بیمه‌گذار اخذ می‌گردد.

5-2- پرداخت مبلغ بیمه‌نامه و تسویه با نمایندگان بیمه بر اساس پرداخت پایا انجام می‌پذیرد، بنابراین نمایندگان بیمه می‌بایست در هنگام ثبت‌نام و ایجاد حساب کاربری نسبت به اعلام شماره شبای حساب خود اقدام نمایند.

5-3- میزان کارمزد در نظر گرفته شده برای سامانه کاربیل به ازای صدور هر بیمه‌نامه اعم از شخص ثالث و بدنه پس از توافق و تایید حساب کاربری نمایندگان بیمه در حساب کاربری ایشان ثبت و بر آن اساس محاسبه انجام می پذیرد.

5-3- تسویه کارمزد سامانه کاربیل در هنگام پرداخت مبلغ بیمه‌نامه به نمایندگان و در لحظه انجام می‌پذیرد.

ماده 6- موارد فنی

6-1- نمایندگان بیمه حق ندارند هیچ‌گونه تلاشی در جهت استخراج سورس کد Source Code نرم‌افزار سامانه کاربیل، مهندسی معکوس Reverse Engineering یا فعالیت‌های مشابه انجام دهند. هرگونه تلاش و یا دسترسی جهت سواستفاده از حساب کاربری به معنای دسترسی غیر مجاز تلقی شده و طبق ماده یک قانون جرائم رایانه‌ای (مصوب سال ۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی ایران) ، قابل پیگرد قانونی خواهد بود.

6-2- نمایندگان بیمه حق ندارند نرم‌افزار یا اسکریپتی با هدف ایندکس‌گذاری (Indexing)، مطالعه یا هرگونه فعالیت داده‌کاوی روی خدمات اجرا کنند.

6-3- نمایندگان بیمه حق ندارند هیچ فعالیتی در راستای حصول دسترسی غیرقانونی و غیرمتداول به هیچ بخش از نرم افزار سامانه انجام دهند.

ماده 7- قطع خدمات

شرکت به هر دلیلی به این نتیجه برسد که حضور هر یک از نمایندگان بیمه می‌تواند موجب اختلال در کسب و کار و یا دیگر نمایندگان بیمه و بیمه گذاران گردد، طبق صلاحدید خود مجاز به مسدود کردن حساب کاربری مذکور به صورت موقتی یا دائم است. اگر نمایندگان بیمه تعهدات این شرایط و قوانین را رعایت نکنند، شرکت حق حذف دسترسی نماینده بیمه مذکور را به سامانه کاربیل دارد. در این صورت، نماینده بیمه حق طرح هیچگونه ادعا و یا اعتراضی را نخواهد داشت.

ماده 8- توافق از راه دور

تایید این قوانین و شرایط از سوی نمایندگان بیمه به منزله امضای الکترونیکی و تایید آن بوده و هرگونه ادعایی اعم از انکار و تردید نسبت به این موارد غیر قابل استماع و مردود است.