وب سرویس استعلام عوارض سالیانه خودرو


سامانه‌ی کاربیل یک سامانه‌ی مبتنی بر وب‌سرویس برای ارائه‌ی خدمات خودرویی است. کاربیل کوتاه‌ترین و ساده‌ترین راه برای کسب و کارهایی ست که قصد ارائه خدمات مختلف مرتبط با خودرو را دارند. این سامانه کمک می‌کند که بی‌نیاز از تلاش برای ارتباط با تامین کنندگان موجود، بدون دغدغه‌ی دریافت سرویس‌های مختلف از سرویس‌دهندگان متنوع، با ساده سازی پیاده‌سازی در کوتاه‌ترین زمان و با سطح کیفیت یکسان، خدمات استعلام و پرداخت مرتبط با خودرو را انجام دهند.

تامین کننده:

شهرداری تهران